Meedenkers/doeners gezocht

Het is bekend, de zorg verandert per 1 januari. Zoals je op deze site kunt lezen is een groepje bewoners van Castricum afgelopen tijd aan het kijken geweest hoe bewoners in andere gemeenten zich daarop voorbereiden. In gemeenten waar dit al langer loopt, zijn bewoners in staat om zorg en ook welzijn overeind te houden en zelfs beter te maken. Zij zijn goed voorbereid op wat iedereen in Nederland vanaf 1 januari te wachten staat.

Wij willen in Castricum aan de slag, maar ons groepje is nog klein. We zijn op zoek naar mensen die willen meehelpen om een organisatie op te zetten die voor en door bewoners helpt om zorg en welzijn overeind te houden en te verbeteren. Wie helpt ons bij volgende stappen van de oprichting? Belangstellenden kunnen een mail sturen naar Ans Martens Of gebruik het contact-formulier rechts op de site.

Read More

Bewonersinitiatieven en de levering van zorg

Een uitgebreid rapport over bewonersinitiatieven en de levering van Zorg van stichting Omzien naar Elkaar geeft een goed beeld van de mogelijkheden voor Castricumzorgt.

Uit het rapport:

Bewoners gaan in hun buurt als vrijwilligers aan de slag met zorg, welzijn en wonen. Uit plezier en omdat ze dit nodig vinden, bijvoorbeeld omdat ze de kwaliteit van de zorg willen verbeteren. Daar komt de belangrijke stelselwijziging van 1 januari 2015 bij die de verantwoordelijkheid voor de zorg verplaatst van het Rijk naar de gemeente, en die gepaard gaat met bezuinigingen. Dat laat meer over aan de mensen zelf en dus gaan velen samen aan de slag binnen bewonersinitiatieven, zoals zorgcoöperaties; er zijn zeker honderd initiatieven geteld. Bewoners geven dit vorm en beleven zo vrijheid, maar helemaal vorm vrij is het niet. Om deze reden spreken wij van een model, hoe voorzichtig ook, want we willen de vrijheid koesteren. De hierna volgende tekst beschrijft het model zoals wij dat op dit moment aantreffen binnen de ontluikende praktijk van bewonersinitiatieven rond de zorg. (meer…)

Read More

Start Castricum Zorgt

Waarom Castricum Zorgt?

Het lukt overheid en marktpartijen niet langer om vraag en aanbod volledig tot elkaar te brengen binnen de domeinen zorg en welzijn. Mensen starten daarom hun eigen initiatieven waarmee zij werken aan zorg en welzijn en zo hun eigen woonomgeving versterken.

Wat wil Castricum Zorgt bereiken?

Mensen in Castricum brengen zelf vraag en aanbod bij elkaar. Natuurlijk niet alles, want de overheid en de markt blijven een deel doen.
Wat mensen zelf kunnen oppakken:

Wat samen beter gaat

Tien mantelzorgers kunnen samen meer dan wanneer alle tien individueel werken. Ook mensen die nog voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen samen meer. Mensen pakken dit op en gaan aan de slag met maaltijden, vervoer, klusjes en ook de lichtere thuiszorg, waarvoor geen diploma nodig is.
Daarnaast is er welzijnswerk dat mensen samen oppakken, zeker nu de overheid zich hieruit steeds meer terugtrekt. Elkaar gezelschap houden en zaken ondernemen als wandelen, of theaterbezoek, doen mensen spontaan, maar voor velen is prettig als dit enigszins georganiseerd is. Dat is makkelijk om te vragen.
Dit draagt bij aan een wijk waar zij langer en beter kunnen wonen. Austerlitz Zorgt is een mooi voorbeeld van een lokale zorgcoöperatie waarbinnen mensen veel uiteenlopende taken oppakken. Dit is georganiseerd in: Austerlitz Rijdt, Austerlitz Eet, Austerlitz Klust en nog veel meer, zie austerlitzzorgt.nl.

Gezamenlijk aansturen van overheid en de markt

Steeds meer groepen van bewoners slagen erin om hun behoefte aan zorg en welzijn te bundelen. Daarmee maken ze heel scherp aan overheid en markt duidelijk waaraan behoefte bestaat. Dit scheelt geld en daarom zijn er overheden en zorgaanbieders die willen samenwerken met deze groepen. Deze overheden en zorgaanbieders laten (vaak gesubsidieerde) krachten werken in opdracht van de bewoners. Zorg- en welzijnstaken worden beter uitgevoerd tegen hetzelfde, of minder geld. Deze bundeling van de vraag is gunstig voor de aanbieders, de marktpartijen. Zij kunnen in overleg met de bewonersgroepen een veel beter aanbod doen, ook als voor dat aanbod de indicatie nodig is van een door de overheid gereguleerde instelling. Denk hierbij aan de meer persoonlijke lijf gebonden zorg, en aan handelingen waarvoor een diploma nodig is. De Zorgcoöperatie Voorschoten is een sterk voorbeeld van het aansturen van overheid en markt, zie zorgcooperatie-voorschoten.nl.

Via deze site houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in Castricum.

Read More